Social

I am new Forgot password?

  • Da
  • En
Hands

Please login first

To secure that the recommendations are true and honest we kindly ask you to sign in before you can leave your recommendation

Let love in

891_original

You can transform your heart space with your imagination

Posted by Sabrina Siobhan Rohbock ♥ on 2013.02.19

Issues : Addiction, Life energy, All imbalances - body and mind, Love, Emotionally unbalanced, Marital/relationship issues, Energy healing (heart chakra painting), Balance, Transformational healing, Happiness & selfworth, Peace of mind, Wellness, Inner child work, Inner peace and well being

“Love can change totally change the life of a person, from one moment to another.”

Paulo Coelho, “Eleven Minutes”

 

“Letting love” in is like letting light into a dark room.  

 

Imagine the difference - darkness suddenly illuminated, revealing space.

 

Take a moment to imagine your heart space – if it was a room – what kind of room is it? Where are you in the room?

 

Perhaps there are many chambers – which one are you sitting in? Perhaps different dimensions of “you” are present in different chambers.  Is there any chamber that is totally hidden, totally dark – where you sit alone?

 

If you find yourself sitting alone in a dimly lit space – don’t be surprised - it's normal.  I would even go as far as to say that it is part of the human condition.  Perhaps we experience that so that we can experience making the decision to seek light and seek love.  Perhaps it is that decision – that epiphany - that is the gift – the decision that you are worthy enough to seek light to seek love – to be loved – be in light and love.

 

Are these words difficult to read? If so – pay attention – and ask yourself – what is the resistance in you to the idea of “being” in light and love?

 

Resistance is always interesting and juicy – it shows you what unconscious ideas are lurking in your blind spot.

 

Try again – imagine your heart space – and this time play with it – see if you can transform it.

 

Play with your imagination – recreate it – give it an upgrade, bring some light in, plant some trees, even flowers.  Start feeling the vibration of love – and notice if there is any fear and resistance being stimulated within you as you do this.

 

Don’t resist your resistance – it is always juicy – and helpful when you let yourself see it.

Here is a simple example of juicy, helpful resistance:

 

Person A: “you look beautiful”

Person B: “thanks” person B thinks – “I do not look beautiful, I’m fat, I have no style and I can’t be happy until I loose 5 kilos, then I will be worthy of being beautiful…”

 

Person B slammed the window shut and stayed in the dark room of unworthiness.

Where is your resistance to loving, to being loved? Where is your resistance to being seen?

What are your inner beliefs that keep you shutting the window and keeping your heart space in a state of darkness?

 

Solitude is a state that can be changed from one moment to another.  Be brave, take a chance – let love and light in – and let others get a glimpse of you.

 

Another Paulo Coehlo quote from “The Zahir”

(Referring to the Pilgrimage known as “El Camino de Santiago”)

 

“One should always find the road to St James

Throw away your useless baggage.

Keep only what is necessary

to live each day.

Let the energy of love flow freely,

From outside towards the inside,

from the inside towards the outside.”

 

What ideas or beliefs do you need to let go of to allow yourself more self-love and self-acceptance?

 

Ironically and paradoxically – love maybe the most difficult and frightening thing to allow to flow freely.  Our own fears of not being good enough, worthy enough, beautiful enough can be the walls that keep us from receiving and giving love – but these are the emotions that need love to transform darkness into light.

 

This months theme in our Abundance series focuses on Love, and the heart space.  For more information please visit www.clairvoyanceacademy.com.

 

 

Back to listings

Comments on Let love in


Related posts

Future menu Kale

Future menu Kale

Posted by Justin Field on 2015.04.15

Its a busy time here at casa sana as far as the garden goes . lots of seeds and plantells need special attention . One of my favourite things on the menu is Red kale a nutritional powerhouse filled with vitamins, minerals and phytonutrients. Not to mention, rich in chlorophyll which alkalizes the blood and contain fiber which keeps the GI healthy and happy. Cruciferous leafy greens (kale, mustard greens, collard greens, cabbage, broccoli) may be some of the best when it comes to dark leafy greens.

Maybe you will get to taste the fruits of my labour up here on the mountain top eco retreat Casa sana , where i provide a full menu based on your nutritional needs . 

saludos ! 

http://fieldysfreshfood.tumblr.com/


Detox

Detox

Posted by Rowie Schopman on 2012.11.15

Every day your body has to deal with toxins. These are environmental toxins and the ones we take in from alcohol, cigarettes, polluted air and water and chemicals in hair and skin products. That is why we have to clean our system once in a while.

Most of the toxins in your body are created by the food you eat, so it can be a very good idea to give all your organs a break by giving them a few days where you don’t eat a lot of food that makes your system have to work hard to digest.

There are many forms of detoxes, it can be from a day, up to weeks of not eating or just eating very little and very healthy to give your system a chance to flush the bad stuff out. There are many good ways to supplement the detox, such as massage, breath work, yoga, sauna and steaming. It is a very intense treatment and it is very challenging both mentally and physically, so it is advisable to do a detox with a professional guide.

Many people prefer doing the detox on a retreat because often it is easier to be on a strict diet if you are in a new environment away from your own fridge and all your bad habits. On a retreat you will also have all the support you need to overcome the challenges you meet and to get the treatments that help your system detox faster and ease the discomfort.

Detoxing your body has a lot of effects and it is possible that the first three days you feel very uncomfortable. You can feel hung-over because you are de...


Ayurveda og Yoga

Ayurveda og Yoga

Posted by Dorte Larsen on 2012.10.23

Yoga og Ayurveda er begge vediske videnskaber, der som søstre har fulgtes ad siden oldtiden for at give rekreation og styrke til kroppen, sindet og bevidstheden. Lidt forenklet kan man sige at Ayurveda beskræftiger sig med kroppens sundhed, mens yoga er fokuseret på, at sindet har det godt: Yoga og åndedrætsøvelserne opløfter livsenergien, mens de ayurvediske oliebehandlinger giver næring og omsorg til kroppen og dens mange oplagrede indtryk. De er begge spirituelt baserede tilgange til mennesket og vores indre og ydre sundhed. I kombination er Ayurveda og Yoga en særdeles effektiv og bivirkningsfri hurtigrute tilbage til styrke, kraft og livslyst efter perioder med sygdom, stress, lavt selvværd og andre belastende omstændigheder. Og en særdeles effektiv vej til at optimere kropslig og mental sundhed. Meget forenklet sagt, så er Yoga som en disciplinerende og opmærksom far, der vejleder og nærer sindet, så det holder sig sundt og i fuld vigør. Ayurveda er en kærlig mor som nærer kroppen og følelserne for derigennem at skabe dyb harmoni og velvære.

Holisticliving -hvad?

Holisticliving -hvad?

Posted by Ane Sofie Kieffer Lerche on 2012.11.07

Ingen mennesker er ens og intet menneske er præcis den samme altid.... Holisticliving er derfor bygget op med forskellige indgangsvinkler til mennesket som hver især og ikke mindst sammen kan bane vejen for en dybdegående udvikling henimod balance. Her er det hele menneske i fokus og en konsultation/behandling kan derfor se meget forskellig ud afhængig af hvem og hvor klienten er på et givent tidspunkt. En kombination af forskellige metoder kan desuden være en fin og effektiv vej til udvikling. Klienter der f.eks. er ramt af traumer, stress og/eller depression og som ønsker at arbejde dybdegående med selvudvikling, kan med fordel kombinere ID psykoterapi og Holistisk massage. Andre der f.eks. søger motivationen til at komme i gang med at leve sundt, vil sandsynligvis kunne drage nytte af en kombi af ID coaching & Holistisk motion. Dette skal ikke forstås som et fast mønster men nærmere som en mulighed, som altid tilrettelægges udfra den enkelte situation. Tænk dig du skal bygge et hus og har en værktøjkasse fuld af forskellige værktøjer. Nogle af dem er til nedbrydning, andre til opbygning. Nogle sliber de unødvendige lag af, andre fylder tomme huller ud, nogle former og giver struktur og soliditet, andre igen opløser... For at bygge huset er det nødvendigt med dem alle. På samme måde har vi alle brug for at opløse stivnede, reaktive mønstre, at heale de sår vi har tilegnet os gennem tiden, og at opbygge de ressourcer, der skal til for at vi kan stå både i livets op og n...

Alexander Technique & me

Alexander Technique & me

Posted by Elena Mari on 2012.11.16