Social

I am new Forgot password?

  • Da
  • En
Hands

Please login first

To secure that the recommendations are true and honest we kindly ask you to sign in before you can leave your recommendation

Holisticliving -hvad?

808_original

Indtroduktion til vores arbejde...

Posted by Ane Sofie Kieffer Lerche on 2012.11.07

Treatments : Holistic healing, Guided counselling, Body stress release, Psychotherapy, Spiritual counseling, Coaching, Body worker, Holistic life coach

Region : København, Sjælland og øer

Issues : Depression, Energitic flow, Happiness & selfworth, Out of balance, Restlessness in the body, Sense of direction, Spirituality, Stress, Trauma, Well-being, Work-life balance, Wellness, Trust, Emotionally unbalanced, Freedom, Peace of mind, Sadness, All imbalances - body and mind

Ingen mennesker er ens og intet menneske er præcis den samme altid.... Holisticliving er derfor bygget op med forskellige indgangsvinkler til mennesket som hver især og ikke mindst sammen kan bane vejen for en dybdegående udvikling henimod balance. Her er det hele menneske i fokus og en konsultation/behandling kan derfor se meget forskellig ud afhængig af hvem og hvor klienten er på et givent tidspunkt. En kombination af forskellige metoder kan desuden være en fin og effektiv vej til udvikling. Klienter der f.eks. er ramt af traumer, stress og/eller depression og som ønsker at arbejde dybdegående med selvudvikling, kan med fordel kombinere ID psykoterapi og Holistisk massage. Andre der f.eks. søger motivationen til at komme i gang med at leve sundt, vil sandsynligvis kunne drage nytte af en kombi af ID coaching & Holistisk motion. Dette skal ikke forstås som et fast mønster men nærmere som en mulighed, som altid tilrettelægges udfra den enkelte situation. Tænk dig du skal bygge et hus og har en værktøjkasse fuld af forskellige værktøjer. Nogle af dem er til nedbrydning, andre til opbygning. Nogle sliber de unødvendige lag af, andre fylder tomme huller ud, nogle former og giver struktur og soliditet, andre igen opløser... For at bygge huset er det nødvendigt med dem alle. På samme måde har vi alle brug for at opløse stivnede, reaktive mønstre, at heale de sår vi har tilegnet os gennem tiden, og at opbygge de ressourcer, der skal til for at vi kan stå både i livets op og nedture... Alt afhængig af hvordan dit nuværende "hus" står kan vi vælge hvordan vi vil gribe arbejdet an... Hermed en liste over vores tilbud: ID psykoterapi /Parterapi ID står for integrativ og dynamisk/identitetsorienteret. Vi arbejder med at dis-identificere os med vores reaktive sider og at integrere fraspaltede sider af os selv for igen at blive det hele menneske vi i virkeligheden er... Udviklingen går fra at være re-aktiv, at re-agere automatisk udfra fortiden, til at blive kreativ, bevidst at vælge at agere og indtil det essentielle selv, vores kerne/sjæl, hvorfra vi er i kontakt med vores dybeste ønsker og behov... 600kr for individuel terapi/ 900kr for par varighed: 1 1/2 time. Mulige temaer: traumer, stress, depression, lavt selvværd, parforhold, kriser, misbrug, spiritualitet... ID lifecoaching Terapi-light, her arbejder vi på samme måde men med fokus på nuet og fremtiden, dine drømme, mål, din nuværende situation i forhold til arbejde, privatliv, relationer mm... 600kr for 1 1/2 time Holistisk massage En helhedsorienteret massageform, der gennem lange strøg og inciterende tryk løsner de dybereliggende spændinger i kroppen. Der bruges olie og afsluttes med blid healing og afspænding. 400kr for 1 time - OBS! tilbud betal for 4 gange = 1000kr. Holistisk motion En enkel og dynamisk motionsform, der kommer hele kroppen igennem. Vi strækker, løsner op i spændte muskler, styrker de store muskelgrupper og kommer op i puls, samt træner koordination og balance. Gennem undervisningen vil du opnå et større kendskab til kroppens funktion, du vil lære at lytte til kroppen og gradvist mærke et større velvære. 500kr for individuel undervisning a 1 time/ for holdundervisning kontakt os for nærmere info. Konsultationer foregår i vores lokale på Vestervoldgade 86, 1tv, 1552 Kbh V. Ring på hos Holisticliving. For nærmere info og bestilling kontakt os endelig på tlf. 23741331, mail: info@holisticliving.dk Kærligst Ane Sofie
Back to listings

Comments on Holisticliving -hvad?


Related posts

Future menu Kale

Future menu Kale

Posted by Justin Field on 2015.04.15

Its a busy time here at casa sana as far as the garden goes . lots of seeds and plantells need special attention . One of my favourite things on the menu is Red kale a nutritional powerhouse filled with vitamins, minerals and phytonutrients. Not to mention, rich in chlorophyll which alkalizes the blood and contain fiber which keeps the GI healthy and happy. Cruciferous leafy greens (kale, mustard greens, collard greens, cabbage, broccoli) may be some of the best when it comes to dark leafy greens.

Maybe you will get to taste the fruits of my labour up here on the mountain top eco retreat Casa sana , where i provide a full menu based on your nutritional needs . 

saludos ! 

http://fieldysfreshfood.tumblr.com/


Detox

Detox

Posted by Rowie Schopman on 2012.11.15

Every day your body has to deal with toxins. These are environmental toxins and the ones we take in from alcohol, cigarettes, polluted air and water and chemicals in hair and skin products. That is why we have to clean our system once in a while.

Most of the toxins in your body are created by the food you eat, so it can be a very good idea to give all your organs a break by giving them a few days where you don’t eat a lot of food that makes your system have to work hard to digest.

There are many forms of detoxes, it can be from a day, up to weeks of not eating or just eating very little and very healthy to give your system a chance to flush the bad stuff out. There are many good ways to supplement the detox, such as massage, breath work, yoga, sauna and steaming. It is a very intense treatment and it is very challenging both mentally and physically, so it is advisable to do a detox with a professional guide.

Many people prefer doing the detox on a retreat because often it is easier to be on a strict diet if you are in a new environment away from your own fridge and all your bad habits. On a retreat you will also have all the support you need to overcome the challenges you meet and to get the treatments that help your system detox faster and ease the discomfort.

Detoxing your body has a lot of effects and it is possible that the first three days you feel very uncomfortable. You can feel hung-over because you are de...


Ayurveda og Yoga

Ayurveda og Yoga

Posted by Dorte Larsen on 2012.10.23

Yoga og Ayurveda er begge vediske videnskaber, der som søstre har fulgtes ad siden oldtiden for at give rekreation og styrke til kroppen, sindet og bevidstheden. Lidt forenklet kan man sige at Ayurveda beskræftiger sig med kroppens sundhed, mens yoga er fokuseret på, at sindet har det godt: Yoga og åndedrætsøvelserne opløfter livsenergien, mens de ayurvediske oliebehandlinger giver næring og omsorg til kroppen og dens mange oplagrede indtryk. De er begge spirituelt baserede tilgange til mennesket og vores indre og ydre sundhed. I kombination er Ayurveda og Yoga en særdeles effektiv og bivirkningsfri hurtigrute tilbage til styrke, kraft og livslyst efter perioder med sygdom, stress, lavt selvværd og andre belastende omstændigheder. Og en særdeles effektiv vej til at optimere kropslig og mental sundhed. Meget forenklet sagt, så er Yoga som en disciplinerende og opmærksom far, der vejleder og nærer sindet, så det holder sig sundt og i fuld vigør. Ayurveda er en kærlig mor som nærer kroppen og følelserne for derigennem at skabe dyb harmoni og velvære.

Alexander Technique & me

Alexander Technique & me

Posted by Elena Mari on 2012.11.16